taak logo

طراح رابط کاربری

هدف\ماموریت

هدف اصلی در دپارتمان طراحی سایت این است که با بهره گیری و الگو گرفتن از طراحی های برجسته در این صنعت از تصمیم گیری های فردی و غیر اصولی جلوگیری شده تا بتوان دربازه زمانی تعیین شده، پروژه ها را با کیفیت بالا به سرانجام رساند.

طراح رابط کاربری

هدف\ماموریت

هدف اصلی در دپارتمان طراحی سایت این است که با بهره گیری و الگو گرفتن از طراحی های برجسته در این صنعت از تصمیم گیری های فردی و غیر اصولی جلوگیری شده تا بتوان دربازه زمانی تعیین شده، پروژه ها را با کیفیت بالا به سرانجام رساند.

مسئولیت های اصلی

شایستگی های عمومی

سطح نیاز

5/5
5/5
3/5
5/5

شایستگی های تخصصی

سطح نیاز

5/5
5/5
5/5
3/5
2/5
فرم درخواست همکاری

جهت درخواست همکاری با هولدینگ تاک اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

فرم استخدامی

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 200 MB.
    سایر فرصت های شغلی هولدینگ تاک