taak logo

مجموعه گروه مالی و بازرگانی

شرکت تدبیرگران تجارت الکترونیک کارکیا، به عنوان شرکت فعال هلدینگ در این گروه به فعالیت می پردازد. پروژه های حوزه فین تک و تجارت الکترونیک از مرحله شناسایی فرصت، تا ایده پردازی، ساخت، و پیاده سازی پلتفرم در این مجموعه و با استفاده از تخصص تیم تحقیق و توسعه هلدینگ، طراحی و اجرا می گردد. این گروه در حال حاضر پروژه های ننه قا روکو و اردرفودز را در دست طراحی، اجرا و توسعه دارد. هدف گروه مالی و بازرگانی تسهیل عملیات های مالی و تجاری با بهره گیری از تکنولوژی و هوش مصنوعی می باشد.

  • گروه ها
  • گروه ها

پروژه ها

گروه سلامت و سبک زندگی

  • گروه ها
  • گروه ها

شرکت توسعه داده پردازی سلامت کیان، به عنوان شرکت فعال هلدینگ در این مجموعه به فعالیت می پردازد. این گروه با کمک از متخصصین حوزه پزشکی، روانشناسی و مشاوره، مامایی، تغزیه و تناسب اندام، پروژه های ایمپو بانوان و ایمپو آقایان را دست طراحی توسعه و اجرا دارد. در گروه سلامت و سبک زندگی، برآنیم که افراد را به خود مراقبتی، به صلح با خود، دیگران وجهان دعوت کنیم.

پروژه ها

گروه ساختمان

این گروه با بهره گیری از تخصص یک تیم حرفه ای مهندسی، طراحی و نیروهای اجرایی خبره توانسته پروژه تاک 1 را به اتمام برساند و در حال حاضر پروژه های تاک 2 و 3 را دست طراحی و اجرا دارد گروه ساختمانی تاک، ساختمان نمی فروشد، بلکه آرامش و آسایش را به مشتریان عرضه می نماید.

  • گروه ها
  • گروه ها

پروژه ها

گروه حمل و نقل

  • گروه ها
  • گروه ها

پروژه سبز و هوشمند جابجایی و تحویل مرسولات با برند پیک آن و با بهره گیری از تخصص و تجربه اعضای گروه حمل و نقل طراحی و اجرا شده و در حال توسعه می باشد. این پروژه برای اولین بار در ایران، با هدف تجمیع و تحویل مرسولات فوری، اجرا شده و بهینگی هزینه و منابع را به همراه داشته است. گروه حمل و نقل بر آن است تا مرسولات را سریع هوشمند، بهینه و با رعایت موارد زیست محیطی جا بجا نماید.

پروژه ها